گالری تصاویر

تعویض تاندیش CNC

پاورپک هیدرولیک

انکرفریت

اسلاید گیت LG22

مولد 150

استوپر راد

اسلاید گیت Interstop S2

اسلاید گیت LG20

مجموعه Automatic Gas

غلتک های Pinch Roller

نازل های برش

2016 © کليه حقوق اين سايت متعلق به شرکت دارمه صنعت می باشد.