کنترل کیفیت


واحد کنترل کیفیت با بکارگیری کارشناسان مجرب و همچنین استفاده از تجهیزات به روز پا در مسیر ارتقاء سطح کیفیت محصول نهایی این شرکت نهاده و از مهمترین وظایف این واحد به شرح ذیل میتوان نام برد:

ایجاد اطمینان در تهیه متریال از طریق مطابقت آن با گواهینامه های مربوطه و در صورت لزوم اقدام به انجام نمونه گیری و ارسال به آزمایشگاه
کنترل فرآیند محصول با انجام بازرسی های حین ساخت
انجام تست های غیر مخرب (NDT)
و کنترل محصول نهایی که باعث ایجاد مرغوبیت محصولات تولید شده گردیده است.

2016 © کليه حقوق اين سايت متعلق به شرکت دارمه صنعت می باشد.