مکانیزم تعویض نازل تاندیش CNC

مقدمه:

مکانیزم تعویض نازل تاندیش که شامل نگهدارنده نازل، فلنچ های نگهدارنده مکانیزم و سیلندر هیدرولیکی می باشد. با این مجموعه امکان تعویض نازل در حین ریخته گری با سرعت بسیار بالا میسر خواهد شد تا بتوان شرایطی فراهم نمود که بدون وقفه نازل های معیوب خروجی ذوب را ر کمتر از 0.2 ثانیه تعویض نمود.

نگهدارنده نازل:

این مجموعه شامل بدنه اصلی دوتکه و مجموعه فنر و راکرها می باشند. وظیفه این مجموعه نگه داشتن نازل در موقعیت ریخته گری می باشد. بدنه از جنس Heat resistant و با شرایط خاصی تولید می گردد. راکرها بدلیل سایش بالا با پوشش و سختی متناسب با شرایط محیطی ساخته می شود. فنر از جنس اینکنل ایکس 750 ساخته می شود. تلرانس های هندسی و ابعادی در این مجموعه رعایت می گردد.

فلنچ های نگهدارنده مکانیزم:

این مجموعه شامل دو عدد فلنچ می باشد که موقعیت مکانیزم را بر روی تاندیش ثبت می کند.

سیلندر هیدرولیکی:

سیلندر هیدرولیکی سرعت بالا، که با طراحی خاص امکان تعویض نازل را با سرعت 0.2 ثانیه امکانپذیر می نماید.

مزایای استفاده از مکانیزم CNC:

- کنترل کامل سرعت ریخته گری با با استفاده از نازل با قطرهای متفاوت

- جلوگیری از Over Flow کردن ذوب درون قالب

- بالابردن زمان استفاده از تاندیش در هر سکونس

- ایمنی بالا برای اپراتور ریخته گری


2016 © کليه حقوق اين سايت متعلق به شرکت دارمه صنعت می باشد.