ساخت قطعات وایرلاین درون چاهی مربوط به شرکت زاگرس جنوبی، فلات قاره وملی حفاری

ساخت 5 ستROPE SOCKETS (1 7/8” , 1 ½” (.شرکت زاگرس جنوبی
ساخت 5 ست stem ( 5 ft, 3ft) شرکت زاگرس جنوبی
ساخت جار هیدرولیک و مکانیک ، Knuckle Joint، Roller Stem و…. مجوعه کاملی از قطعات رشته وایر لاین . شرکت ایلیا صنعت گچساران، فلات و قاره ، ملی حفاری

1 نظر

پیام بگذارید