درباره ما

طراحی و تولید قطعات صنعتی

دارمه صنعت فعالیت خود را با طراحی و تولید  قطعات صنعتی در حوزه نفت ، فولاد و همچنین کشاورزی  از سال  1394آغاز کرد ،

هم اکنون نیز با توجه به تجارب ارزشمند بدست آمده ، در حال انجام پروژهای ملی و تحریمی میباشد

 

 

حوزه فعالیت

قطعات صنعت نفت (سر چاهی و درون چاهی)

مجموعه ها و قطعات صنایع فولاد