آدرس

شهرک صنعتی شیراز .بلوار نوبنیاد .
شرکت دارمه صنعت چشمه کوار

شماره تماس

Mobile:09178984965
071-37311740

پست الکترونیکی

FARHADSR5@GMAIL.COM

ارسال پیام